Fotografije

Galerija dogajanja v skupini

Pripomoček Fotografije vzgojiteljem/-icam poenostavi shranjevanje in urejanje fotografij. Zagotovljena je ustrezna hramba in varno posredovanje fotografij staršem.

Ciljano deljenje fotografij

Fotografije lahko enostavno delite s starši otrok. Odvisno od načina posredovanja, ki ga želite, lahko delite vse slike, posamezne albume ali le fotografije, na katerih ste označili otroka. Če na fotografijah označujete otroke in nato za deljenje uporabite zadnjo možnost, starši prejmejo le fotografije, ki jih res zanimajo.

Pregledno urejeni ujeti trenutki

Trenutke aktivnosti v skupini, ki jih ujamete s fotoaparatom, naložite v eAsistenta za vrtce. Fotografije se razporedijo na časovnico po času posnetka. Dodatno jih lahko uredite po albumih ali na njih onačite otroke. Zagotovljena je prostorsko neomejena in varna hramba fotografij.

Varnost fotografij

Zavedamo se, da je varna hramba fotografij, še posebej fotografij otrok, v elektronski obliki zelo pomembna. Zato smo največ razmisleka in časa pri razvoju tega pripomočka namenili ravno varni hrambi in ustreznim nastavitvam omejitve dostopa do fotografij.

Želimo vam bolj podrobno predstaviti vse zmožnosti Fotografij.