Priprave

Poenostavljeno pisanje priprav z že umeščenim Kurikulom za vrtce

Strokovnim delavcem/-kam vrtca omogočamo enostavno pisanje priprav. Vsak lahko uporabi pripravljeno predlogo ali si poljubno prilagodi strukturo priprave. Glavna dodana vrednost pisanja priprav v eAsistentu za vrtce je vnešen Kurikulum za vrtce.

Predloge

Vzgojitelj/-ica ima na razpolago že pripravljeno dnevno, mesečno, tedensko in DSP predlogo za pisanje priprave. Njeno strukturo lahko poljubno prilagodi in si ustvari svojo predlogo, če želi, jo lahko kopira ali deli s sodelavci na vpogled ali za skupno urejanje. Privzeto so vse predloge zasebne.

Umeščen Kurikulum za vrtce

Prednost priprav v eAsistentu za vrtce je vnešen Kurikulum za vrtce. Pri urejanju priprave ima vzgojitelj/-ica razdelan pregled po posameznem cilju (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika) in prikazano, kolikokrat je določen cilj že uporabila.

Boljši pregled, manj tiskanja

Vse ustvarjene priprave so zbrane na enem mestu. Nad njimi ima pregled vzgojitelj/-ica in vodstvo vrtca. Elektronska oblika dokumenta omogoča hiter vpogled, enostavno urejanje, zmanjša se potreba po tiskanju.

Želimo vam bolj podrobno predstaviti vse zmožnosti Priprav.