Sporočila

Komunikacija s sodelavci in starši

Sporočila eAsistenta za vrtce strokovnemu kadru olajšajo medsebojno sodelovanje in posredovanje informacij staršem.

Vsi prejemniki na enem mestu

Prejemniki, ki jim želite poslati sporočilo, so v pripomočku Sporočila pregledno zbrani v imeniku po rubrikah Vodstvo, Vzgojiteljice, Pomočnice vzgojiteljic, Ostali zaposleni ter Starši in skrbniki. Ob imenu vsakega od prejemnikov sta prikazani ikoni, ki nazorno prikažeta, ali ima oseba v eAsistentu zabeležen e-mail naslova ali številko mobitela. Ta informacija je uporabna, če boste želeli poslati SMS sporočilo. Ker kontaktne podatke z uporabo eAsistenta za vrtce zbirate in posodabljate na enem mestu, so ti podatki ažurni in jih ni potrebno urejati v različnih evidencah s strani različnih zaposlenih.

Oglasna deska ali sporočila

Pripomoček Sporočila lahko za komunikacijo s starši uporabite tudi kot Oglasno desko. Kadar želite staršem le posredovati določene informacije (npr. Obvestilo o prihajajočem športnem dnevu) in od njih ne potrebujete povratnih informacij, ne označite možnosti "Omogoči odgovor staršev". Za izmenjavo sporočil s starši, je potrebno to možnost obkljukati. Komunikacija med zaposlenimi na vrtcu v vsakem primeru omogoča obojestransko izmenjavo informacij.

Nujna SMS sporočila

Poleg običajnega sporočila, ki ga prejemniki prejmejo na mail in interno v eAsistentu, je omogočeno pošiljanje SMS sporočil. Če imajo prejemniki vneseno številko mobitela, jim lahko v nujnih primerih ali kadar presodite, da potrebujete ta način komunikacije, pošljete SMS sporočilo.

Želimo vam bolj podrobno predstaviti vse zmožnosti Sporočil.