eAsistent za starše

Varna izmenjava informacij med vrtcem in starši

Staršem otrok je na voljo brezplačna spletna in mobilna aplikacija eAsistent za starše. Na ta način lahko starši enostavno napovedo odsotnost ali rezervacijo glede na pravila, ki ste jih nastavili na vrtcu, spremljajo informacije na spletni oglasni deski ali pregledujejo fotografije.

Prenesi prijavnico

Odsotnosti in rezervacije

eAsistent za starše omogoča napovedovanje odsotnosti in rezervacij. Starš, ki ima urejen dostop do eAsistenta, lahko kadarkoli in od kjerkoli napove izostanek svojega otroka. Glede na pravila sporočanja odsotnosti, ki ste jih nastavili na vrtcu, se izostanek shrani v eDnevnik skupine, kjer ga pregleda vzgojitelj/-ica. Na podoben način lahko starš napove počitniško rezervacijo. Postopek, ki se v celoti izvede v elektronski obliki s pomočjo eAsistenta, razbremeni starše, vzgojitelje in zaposlene, ki potrebujejo te informacije. Starše, ker jim ni potrebno čakati na jutranjo uro, da opravijo klic v vrtec, če otrok zboli. Vzgojitelje in ostale zaposlene, ker imajo podatek že vnesen in ga le še pregledajo oz. na podlagi podatkov pripravijo obračun. Vodi se evidenca, do katere imajo dostop vsi udeleženi.

Oglasna deska in Fotografije

Oglasna deska združuje na enem mestu obvestila in sporočila, ki jih staršem posredujejo iz vrtca. Podobno, kot ste vajeni oglasne deske v fizični obliki ob vhodu v vrtec ali pri vratih skupine. Na časovnici lahko starši ob začetku leta uredijo urnik prihodov/odhodov otroka v vrtec. Fotografije, ki jih posreduje vzgojiteljica skupine, so pregledno zbrane in varno shranjene.

Spletna in mobilna aplikacija

eAsistent za starše je brezplačno na voljo staršem otrok, ki obiskujejo vrtec, na katerem uporabljajo eAsistenta za vrtce. Deluje kot spletna aplikacija in kot mobilna aplikacija za iOS in Android.

Želimo vam bolj podrobno predstaviti možnosti izmenjave informacij s starši.