eDnevnik

Elektronski dnevnik, ki je vzgojiteljici v pomoč in je ne obremenjuje.

Zavedamo se, da je čas, ki ga vzgojitelj/-ica nameni otrokom, najbolj pomemben, a še vedno velik del delovnika v vrtcih predstavlja vodenje dokumentacije. Zato smo eDnevnik oblikovali tako, da je za vodenje enostaven, prihranek na času pa kar največji.

Dokumentacijo vrtca lahko praviloma vodite v elektronski obliki na podlagi 3. člena Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih (Uradni list RS, št. 61/12).

Hitro urejanje in pregled

V pregledu eDnevnika so na enem mestu zbrani podatki izbranega dne ali tedna. V pomoč, katere dnevne aktivnosti je še potrebno urediti, so medvedek in rožice, ki pregledno izpostavijo stanje dnevne priprave, sporočil, rezervacij, odsotnosti, dnevnika aktivnosti. Vzgojitelj/-ica na enostaven način zabeleži odsotne otroke in dejavnosti, ki so potekale čez dan. Doda in ureja lahko tudi dogodke, kot so na primer govorilne ure, druga srečanja s starši, vzorni nastopi, ...

Sporočene odsotnosti

Napovedane odsotnosti, ki jih starši sporočajo osebno, preko telefona ali e-maila, lahko z uporabo eAsistenta za starše enostavno napovedo preko spletne strani ali aplikacije. Glavna prednost te možnosti je vzpostavljena povezava z eDnevnikom. Vzgojitelja/-ico napovedana odsotnost že pričaka v eDnevniku za pregled. Glede na pravila, ki jih nastavite na vrtcu, ima že zabeleženo, če je bila odsotnost napovedana po pravilih. Seznam prisotnih in odsotnih otrok na določen dan se osvežuje sproti. Ker se podatki ob koncu meseca prenesejo v računovodski program, ni potrebno beležiti ločene evidence za obračun, zmanjša se možnost napak pri prepisovanju podatkov ali prenosu informacij med zaposlenimi.

Izpis dnevnika

Izpis Dnevnika, kot ste ga vajeni voditi v fizični obliki, lahko v elektronski obliki pripravi vzgojitelj/-ica za svojo skupino ali vodstvo za vse skupine vrtca. Dnevnik vsebuje rubrike, ki so zahtevane tudi v fizični obliki dnevnika in izpolnjene s podatki, ki jih urejate v eAsistentu za vrtce. Ker so podatki vodeni v elektronski obliki, se statistični podatki za izpis izračunajo samodejno – npr. Statistika prisotnosti otrok, Obisk roditeljskih sestankov, Obisk govorilnih ur, ...

Želimo vam bolj podrobno predstaviti vse zmožnosti eDnevnika.