Napovedujemo!

NOVAAplikacija za starše

Prihaja nova mobilna aplikacija za starše, ki vam bo omogočala hitro in enostavno urejanje odsotnosti, pošiljanje sporočil, pregledovanje fotografij in spremljanje objav na oglasni deski.
Ker vsak trenutek vašega otroka šteje.
Izid nove aplikacije bo predvidoma v sredini oktobra.

Napovedujemo!

NOVAAplikacija za starše

Prihaja nova mobilna aplikacija za starše, ki vam bo omogočala hitro in enostavno urejanje odsotnosti, pošiljanje sporočil, pregledovanje fotografij in spremljanje objav na oglasni deski.
Ker vsak trenutek vašega otroka šteje.
Izid nove aplikacije bo predvidoma v sredini oktobra.

Zakaj nam zaupa že 188 vrtcev?

eDnevnik

Zavedamo se, da je čas, ki ga vzgojitelj/-ica nameni otrokom, najbolj pomemben, a še vedno velik del delovnika v vrtcih predstavlja vodenje dokumentacije. Zato smo eDnevnik oblikovali tako, da je za vodenje enostaven, prihranek na času pa kar največji.

VEČ

Integracije z ostalimi programi

Programe, ki jih uporabljate za vodenje podatkov o otrocih ali pripravo položnic, lahko enostavno povežete z eAsistentom za vrtce. Zaradi povezav, ki se vzpostavijo, ni potrebnega dvojnega dela, izognete se napakam, do katerih lahko pride pri ročnem usklajevanju podatkov.

VEČ

Priprave

Strokovnim delavcem/-kam vrtca omogočamo enostavno pisanje priprav. Vsak lahko uporabi pripravljeno predlogo ali si poljubno prilagodi strukturo priprave. Glavna dodana vrednost pisanja priprav v eAsistentu za vrtce je vnešen Kurikulum za vrtce.

VEČ

Fotografije

Pripomoček Fotografije vzgojiteljem/-icam poenostavi shranjevanje in urejanje fotografij. Zagotovljena je ustrezna hramba in varno posredovanje fotografij staršem.

VEČ

Sporočila

Sporočila eAsistenta za vrtce strokovnemu kadru olajšajo medsebojno sodelovanje in posredovanje informacij staršem.

VEČ

eAsistent za starše

Staršem otrok je na voljo brezplačna spletna in mobilna aplikacija eAsistent za starše. Na ta način lahko starši enostavno napovedo odsotnost ali rezervacijo glede na pravila, ki ste jih nastavili na vrtcu, spremljajo informacije na spletni oglasni deski ali pregledujejo fotografije.

VEČ

Želimo se spoznati tudi z vašim vrtcem in vam omogočiti eAsistenta za vrtce.